Anunțuri selecție echipe proiecte

ID PROIECTProgram finanțareTitlu proiect Posturi / Nr. posturi vacante în cadrul
proiectului
Perioada depunere dosar/INTERVAL ORARAnunț selecție echipă proiect
CNFIS-FDI-2022-0394Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – CNFIS-FDI-2022„UVT – Consiliere și orientare în carieră pentru o Comunitate Informată profesional”)Expert activitate04.07.2022 – 05.07.2022, până la ora 16:00Anunț de selecție echipă de proiect – FDI – Expert activitate_04.07
SEE-21-COP-0004EEA Grants 2014-2021Bringing Real Life into Virtual Classrooms (VRclassrooms)Cercetator18.07-2022 – 22.07.2022 (ora 16.00)Anunt_echipa_SEE 21COP004_Cercetator_30iun2022
101035810Comisia EuropeanaResearch for UNITA-Re-UNITAAnalist ajutor/Tehnician in informatica30.06 – 04.07.2022Anunt echipa proiect RE-UNITA 30.06
EIT Food Kic Kava 21383Fonduri ale Institutului European de Inovare si Tehnologie prin Food Knowledge and Innovation CommunityINNOUNITA- INNOvation capacity building in communityCercetator stiintific grad II WP7 Specialist relatie mediu privat28.06 – 30.06.2022, ora 12:00ANUNT INNOUNITA 28.06.22
Nr.27/2021Fonduri PN III-P3-687/10.12.2020Invatarea la persoanele vulnerabile emotionalTehnician/Asistent de cercetare in psihologie27.06 – 06.07.2022Anunt Tehnician PNIII-
P3-687_10122020
CNFIS-FDI-2022-0193Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – CNFIS-FDI-2022Internaţionalizare pentru toţi la Universitatea de Vest din Timişoara.1.Postul: lector curs “Astrophysics and Cosmology. The History of the Universe”
2.Postul: lector curs “A cultural history of English words”
3.Postul: lector curs “Bitcoin & Ethereum Decentralized Models”
4.Postul: lector curs “Getting to grips with online streaming”
5.Postul: lector curs “Piano is for everyone”
6.Postul: lector curs “Physical activities and teambuilding”
7.Postul: lector curs “Key points in the History of Design (1900-2000) – 100 years of Design”
8.Postul: lector curs “Sustainable finance – a gaming approach”
9.Postul: lector curs “Timișoara’s transformations in the city. Cultural heritage, demographicshifts and smart city resilience solutions”
10.Postul: lector curs “Quantum Chemistry by Path Integrals”
11.Postul: lector curs “Basics in climatology, paleoclimatology and climate change”
20.06.2022-
23.06.2022
Anunt selectie echipa proiect FDI-Internationalizare 2022- Summer School
2020-1DK01-KA227-ADU-094215Programul ERASMUSGetting YoungPeople andYoung AdultsIncluded andEngaged in theCultural andCreative Sectors-ERASMUSAsistent deproiect – 1post15.06.2022-17.06.2022ora 16.00Anunt
selectieechipa_2022_2_DK01_KA227_ADU_094215
PN-III-P4-ID-PCE 2020-0821Programul PN III„Scriere academică specifică disciplinei în limbile română și engleză: modele de analiză contrastivă
bazate pe corpusuri
lingvistice”- DACRE (2021-2022)
Expert resurse umane – 2 posturi14.06.2022 – 15.06.2022, ora 16:00Anunt selectie membri echipa administrativa
proiect_DACRE
Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat – CNFIS-FDI2022Ministerul Educației prin Fondul de Dezvoltare Institutională destinat universităţilor de stat –
CNFIS-FDI2022.
„Consolidarea capacității instituționale a Universității de Vest din Timișoara în domeniul cercetării
științifice de
excelență”
1. Referenți de specialitate – 1 post08-10.06.2022, ora 16:00ANUNȚ SELECȚIE ECHIPĂ DE
PROIECT_CNFIS-FDI-0246_2022
PN-IIIP4-IDPCE
2020-0
Programul PN I„Scriere academică specifică disciplinei în limbile română si engleză: modele de analiză contrastivă
bazate pe corpusuri lingvist”
1.Postul: Expert
resurse umane – 2
posturi
2.Postul: Expert
financiar – 1 post
3.Postul: Referent de
specialitate – 1 post
4.Postul: Secretar
administrativ – 1
06.06.20.2022,-
08.06.2022 ora
16:00
Anunt selectie Posturi proiect
DACRE
Fondul de
Dezvoltare
Instituțională
destinat
universităților de
stat – CNFIS-FDI2022
Ministerul
Educației prin
Fondul de
Dezvoltare
Institutională
destinat
universităţilor de
stat – CNFIS-FDI2022.
„Consolidarea
capacității
instituționale a
Universității de
Vest din
Timișoara în
domeniul
cercetării
științifice de
excelență”.
1. Referenți de
specialitate – 3
posturi
2. Specialist resurse
umane – 1 post
3. Specialist achiziții –
1 post
4. Responsabil
financiar – 1 post
5. Specialist IT pentru
suport tehnic –1
post
27-31.05.2022,
ora 16:00
Anunț selecție echipă
de proiect_FDI
0246_2022
Cod Proiect 101035810Comisia Europeana”Research For UNITA – Re-UNITA”Contabil – 1 post19-22.05.2022, ora 16:00Anunt Completare Re-UNITA
AG382/SGU/SS/IIIProiect
finanțat de
MEC prin
Proiectul
privind
Învățământul
Secundar
(ROSE)
”Sprijin integrat
acordat studenților
LIT pentru
prevenirea
abandonului”
1.Expert grup țintă – 1 post17.05.2022-
19.05.2022,
ora 14.00
Anunț completare echipă ROSE-LIT_AG 382
CNFIS-FDI-2021-0345Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – CNFIS-FDI-2022UVT – Suport pentru acces și succes în învățământul universitar1. Postul: Expert hărți tactile/responsabil proces – 1 post
2. Postul: Expert accesibilizare spațiu/responsabil proces – 1 post
3. Postul: Expert accesibilizare pagină/responsabil proces – 1 post
4. Postul: Coordonator evenimente/responsabil proces – 1 post
5. Postul: Expert realizare materiale video/specialist marketing – 1 post
16-18.05.2022, ora 16.00Anunț selecție echipă proiect_UVT – Suport pentru acces și
succes în învățământul universitar
Sursa 2114Ministerul Educației prin fondul pentrufinanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în
formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat (FSS)
Green UVT 2022Asistent de cercetare științifică în Psihologie – 1 post16.05-20.05.2022, ora 16.00Anunț selecție echipă proiect Green UVT 2022
Sursa 2127 – FSSMinisterul Educației prin fondul pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în
formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat (FSS).
COMPETENȚE PENTRU VIITOR – ROBOTICĂ EMERGENTĂ1. Expert coordonare
2. Expert hardware -3 posturi;
3. Expert marketing
11.05. – 16.05.2022
Pana la ora 09:00
Anunț selecție echipă Competențe pentru viitor – Robotică
emergentă
Sursa 2124 – FSSMinisterul Educației prin fondul pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în
formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat (FSS).
UVT.SmartBits – Oportunități digitale pentru interconectare și securitatea datelor1. Expert coordonare
2. Expert proces digitalizare
3. Expert automatizari
4. Expert securitate it
11.05. – 16.05.2022
Pana la ora 09:00
Anunț selecție echipă_UVT.StartBit s
Sursa 2114 – FSSMinisterul Educației prin fondul pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în
formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat (FSS).
Green UVT 20221.Asistent de cercetare științifică05.05.2022-09.05.2022, ora 12.00Anunt selectie echipa_FSS Green UVT 2022
CNFIS-FDI-2022-0489Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat, CNFIS-FDI-2022UVT – Teaching & Learning Brand – Reflective & Collaborative Learning into action 2.01.Expert formare didactică06.05.2022-09.05.2022 (ora 12:00)Anunț selecție echipă de proiect CNFIS-FDI 0489
202
ID 140783Programul
Operațional
Capital
Uman –
POCU
Start în
carieră prin
master
didactic
1.Referent imagine/specialist
relații publice – personal
administrativ2.Referent web developer –
personal administrativ
05.05.2022-
06.05.2022
pana la ora
10.00.
Anunt selecție POCU
ID 140783
FDI-
2022-
0394
Fondul de
Dezvoltare
Instituţională
destinat
universităţilor
de stat –
CNFIS-FDI-
2022
„UVT –
Consiliere și
orientare în
carieră pentru o
Comunitate
Informată
profesional”

1.Responsabil financiar

2. Responsabil achiziții

3. Responsabil
resurse umane

4. Responsabil IT

5. Expert activitate

27-
28.04.2022,
până la
ora 16:00
Anunț de selecție echipă de
proiect – FDI – D7 – Aprilie 2022
FDI-
2022-
0571
Fondul de
Dezvoltare
Instituţională
destinat
universităţilor
de stat –
CNFIS-FDI-
2022
Dezvoltarea
competențelor
antreprenoriale
ale studenților
din cadrul
Universității de
Vest din
Timișoara

1. Expert Antreprenoriat

2. Expert Comunicare și relații publice

3. Expert Community Builder

4. Expert Organizare Evenimente Expert achiziții

5. Expert Coordonator Program Mentorat

6. Expert Dezvoltare Durabilă

7. Asistent Manager

8. Responsabil financiar

9. Expert achiziții

10. Expert resurse

21.04.2022 –
27.04.2022, ora
14.00
Anunt
selecție echipa FDI SAS 20.04.
2022
FDI-2022-
0193
Fondul de
Dezvoltare
Instituţională
destinat
universităţilor
de stat –
CNFIS-FDI-
2022
Internaţionalizare
pentru toţi la
Universitatea de
Vest din
Timişoara
1. Asistent de proiect2. Responsabil A1- referent
de specialitate3. Responsabil A2- referent
de specialitate4. Responsabil A3, A4-
referent de specialitate5. Responsabil
financiar/economist6. Specialist achiziții7. Specialist resurse umane
19 – 27.04.2022,
ora 12:00
Anunt selectie
echipa proiect FDI-
Internationalizare
2022
NO
952464/2020
HORIZON
2020
”LEARNING IN
EMOTIONALLY
VULNERABLE
PEOPLE”
Cercetător Doctoral

18.04.-

04.05.2022, ora
15:00

Anunt selectie echipa
proiect HORIZON
2020- H2020-
WIDESPREAD-
2020-5-TWINNING
GRANT_Mai 2022
CNFIS-FDI-
2022-0195
Fondul de
Dezvoltare
Instituţională
destinat
universităţilor de
stat – CNFIS-FDI-
2022.
UVT – Suport
pentru acces și
succes în
învățământul
universitar
Expert resurse umane – 1
postExpert achiziții– 1 postExpert financiar – 1 postResponsabil activități
suport pentru studenții cu
dizabilități – 1 postCoordonator cercetare– 1
postCoordonator acțiuni de
prevenire a abandonului
universitar – 1 postResponsabil analiză
predictori abandon – 1
postResponsabil coordonare
program pregătire
bacalaureat – 1 post
18-20.04.2022,
ora 16.00
Selectie echipa
FDI-2022-0195 nr.1
Proiect nr.
2021-1-HU01-KA220-HED-
000027563
Programul
Erasmus
GreenCool –
Let me
influence your
green self! –
Skill
development
in the
encouragement
of mindset
towards
environmental
awareness and
sustainable
development
in the alliance
of EcoC
1. Responsabil resurse umane
– 1 post
2.Responsabil
financiar/economist – 1 post
3. Cercetător în științe sociale
sau politice– 1 post
16.04.2022 –
19.04.2022,
(până la ora
16.00)
Selectie echipa
GreenCool
CNFIS-FDI2022-0489Fondul de
Dezvoltare
Instituțională
destinat
universităților
de stat,
CNFIS-FDI2022
UVT –
Teaching &
Learning
Brand –
Reflective &
Collaborative
Learning into
action 2.0
1. Expert formare didactică
– 16 posturi2. Asistent training și
cercetare – 3 posturi3.Expert resurse umane –
1 post4.Expert financiar – 1 post5. Expert achiziții – 1 post
14.04.2022 –
17.04.2022(ora
23:00)
ANUNȚ SELECȚIE
ECHIPĂ DE
PROIECT_CNFIS-FDI0489_2022
2021-I-RO0IKA220-HED000032249Programului
ERASMUS
Innovating the
use of Labour
Market
Intelligence
·within
European
Universities
1. Postul: cercetator știintific in
sociologie – 1 post2. Postul: cercetator știintific in
economie generala – 1 post
14.04.2022 –
18.04.2022, ora
18.00
Anunt Selectie Echipa
Proiect LMI EUniv
EIT FOOD KIC KAVA 21383 HEI INIATIVE: PROJECT 711 INNOUNITAInstitutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (Organism al Uniunii Europene) prin Food Knowledge
and Innovation
Community
INNOUNITA – INNOvation capacity building in UNITA

1. Manager proiect – 1 post

2. Manager de inovare – 1 post

3. Responsabil proces/WP2 leader –
1 post

4. Tehnician – specialist IT – 2 posturi

5. Cercetător științific grad II
WP3/cercetător științific în
sociologie – 1 post

6. Cercetător științific grad II
WP4/cercetător economist în
economia generală – 2 posturi

7. Cercetător științific grad II WP5/
cercetător științific în arte plastice
– 1 post

8. Cercetător științific grad III WP5/
cercetător științific în filologie – 1
post

9. Cercetător științific grad II WP6/
cercetător economist în economia
generală – 1 post

10. Cercetător științific grad II WP6/
cercetător științific în informatică –
1 post

11. Cercetător științific grad II WP7/
cercetător economist în economia
generală – 1 post

12. Specialist consiliere in
cariera/consilier orientare privind
cariera – 1 post

13. Specialist relație mediul
privat/specialist în relații publice –
1 post

14. Manager operational – 1 post

15. Cercetător științific grad I WP8/
cercetător economist în economia
generală – 1 post

16. Cercetător științific grad III WP8/
cercetător științific în sociologie –
1 post

17. Responsabil financiar – 1 post

18. Specialist resurse umane – 1 post

19. Responsabil juridic – 1 post

20. Specialist promovare – 1 post

21. Responsabil achiziții – 1 post

24.03.2022-
28.03.2022, ora
16.00
Anunț
selecție_INNOUNITA
Apel Cultura
în prezent
2022_PMT
TWINS –
Interdesign &
Prograph

1. Manager de proiect

2. Coordonator
evenimente
Interdesign

3. Coordonator
Anuală de Grafică
”Photograph”

4. Expert organizare
expoziție
Interdesign

5. Expert organizare
expoziție Anuala de
Grafică ”Prograph”

6. Expert organizare
workshop și
conferință

7. Designer
Interdesign

8. Designer Anuala de
Grafică ”Prograph”

9. Responsabil
informare și
promovare

10. Responsabil
logistică

11. Responsabil
financiar

23.03.2022 –
27.03.2022
Anunt selecție_echipa
apel Cultura în prezent
2022
612184-EPP-1-
2019-1-BEEPPKA3-IPISOC-IN
Programul
ERASMUS
European
SafeOnline
Initiative with
the Education
Audiovisual
and Culture
Executive
Agency
1.Responsabil resurse
umane
15.03.2022 –
17.03.2022, ora
12.00
Anunt selectie echipa
proiect ERASMUS-ESOI
(1)
101035810Propiect
finanțat de
Comisia
Europeană
Research For
UNITA – ReUNITA
1.Referent pentru
gestionarea datelor din
proiect în cadrul WP
1/Tehnical/Referent de
sepcialitate învățământ
14.03.2022 –
15.03.2022, ora
14.00
Anunt selectie echipa
proiect
SKM_C25822031114290
ID 142048Programul
Operațional
Capital
Uman –
POCU
Viitorul tău în
atreprenoriat –
soluție pentru
o carieră de
succes
1.Formator competențe
antreprenoriale
09.03.2022 –
11.03.2022, ora
10.00
Anunt selecție_echipa
proiect ID 142048
AG
nr.296/SGU/CI/III
Proiect
finanțat de
MEC prin
Proiectul
privind
Învățământul Secundar (ROSE)
Centrul de
Învățare pentru
Tehnologie,
Artă și Sport
1.Responsabil Centru
Artă
21.02.2022 –
23.02.2022, ora
16.00
Anunț selecție
Responsabil Centru
ARTA_ROSE CITAS 296
612205-EPP-1-
2019-1-ROEPPKA3-IPISOC-IN
Programul
ERASMUS
Education,
training and
lifelong
learning as
dynamic
interventions to
promote
inclusion and
common
values in
correctional
justice for
minors and
young adults
with educative
challenges
1.Trainer/Cercetător în
științe politice – 1 post
21.02.2022 –
22.02.2022, ora
12.00
Anunt_echipa
Erasmus_cercetatortrainer_612205
AG 379
/SGU/SS/III
Proiect
finanțat de
MEC prin
Proiectul
privind
Învățământul
Secundar
(ROSE)
Susținerea
formării
Competențelor
Cheie pentru
o Evoluție
academică
reușită a
tuturor
Studenților
1.Expert
activități
remediale –
15 posturi
14.02.2022 –
17.02.2022,
până la ora
16:00
Anunt selecție ROSE AG
379 Experti remediali_SEM
2_2021_2022
RO-NO-2019-
0412.
Finanțat din
fonduri EEA
& Norway
Grants,
programul
Proiecte
Colaborative
de
Cercetare
The social
inclusion of
LGBT people.
Public
attitudes and
evidencebased
interventions
to increase
their quality of
life
1.Cercetător
doctoral
(COR 263415
– Cercetător
în psihologie)2.Cercetător
(COR 263415
– Cercetător
în psihologie)
11.02.2022 –
18.02.2022,
ora 14:00)
Interviu:
21.02.2022
Anunt selectie si anexe
posturi cercetator RO-NO2019-0412
ID 101038299Programul
AMIF
Accessing
services,
Sharing
Approaches
and Practices
– ASAP
1.Cercetător –
1 post2.Responsabil
financiar – 1
post
08.02.2022 –
10.02.2022,
ora 12.00
Anunț selecție echipă
proiect 101038299- ASAP
2020-1-UK01-KA204-079009-ERASMUSProgramului ERASMUS 2020European Mid Life Skills Review1.Cercetător
științific în
sociologie – 1
post
08.02.2022 –
10.02.2022,
ora 18:00
Interviu:
11.02.2022
Procedura selectie echipaEMLSR
ID 108173Programul Operațional CompetitiviCentrul suport pentru participarea la proiecte internaționale – SupportTM1.Manager proiect02.02.2022 – 04.02.2022, ora 16:00
Interviu: 08.02.2022
Anunț selecție echipă proiect_ID proiect 108173
ERASMUS – 2021-1-RO01-KA220-YOU-000028558ERASMUS – 2021Digital Youth Training on Creative & Cultural Digital Entrepreneurship1.Responsabil financiar – 1 post01.02.2022-02.02.2022, ora 18.00Anunt selectie final KA220-YOU0000028558
101004082UNITA — EAC-A02-2019 / EAC-A02-2019-1UNITA – Universitas Montium

1.Coordonator mobilităţi Office UNITA UVT

2.Inginer IT UNITA UVT

3.Dezvoltător software „Task 5.1- Co-building the UNITA Campus” din cadrul WP 5 -UNITA
Inter-University
campus în cadrul proiectului UNITA Universitas Montium

31.01.2022-04.02.2022, ora 12:00Anunt selectie completare echipa UNITA Universitas Montium
EAC februarie 2022
ID 130348Programul Operațional Capital Uman – POCUPractica de calitate pentru o carieră de succes1.Asistent proiect – 1 post01.02.2022-02.02.2022, ora 14.00
Interviu:03.02.2022
Anunt_selectie_echipa_130348
AG382/SGU/SS/IIIProiect finanțat de MEC prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)Sprijin integrat acordat studenților LIT pentru prevenirea abandonului

1.Responsabil proces – 1 post

2.Administrator bază de date – 2 posturi

27.01.2022-31.01.2022, ora 16.00
Interviu:01.02.2022
Anunț completare echipa proiect ROSE AG 382
AG 389/SGU/SS/IIIProiect finanțat de MEC prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)CONsiliere, Tutorat și INstruire specifică pentru educație Universitară Eficientă în domeniul
Matematicii și Informaticii

1.Expert activități remediale – 4 posturi

2.Lector workshop – 2 posturi

27.01.2022 – 31.01.2022Anunt selectie_echipa_ROSE AG 389
ID 142048Programul Operațional Capital Uman – POCUViitorul tău în atreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes1.Secretar proiect20.01.2022 – 25.01.2022, ora 14
Interviu: 26.01.2022
Anunț selecție echipa proiect_ID 142048
ID 140783Programul Operațional Capital Uman – POCUStart în carieră prin master didactic1.Specialist relații publice – 1 post19.01.2022 – 20.01.2022, ora 14.00Anunt selecție POCU ID 140783
ID 142048Programul Operațional Capital Uman – POCUViitorul tău în atreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes

1.Asistent de proiect

2.Responsabil Resurse Umane

3.Responsabil financiar

4.Contabil

5.Expert achiziții

6.Consilier juridic

7.Specialist IT

11.01.2022-13.01.2022, ora 14.00
Interviu: 14.01.2022
Anunț selecție echipă proiect ID 142048
ID 124562Programul Operațional Competitivitate – POCModernizarea infrastructurii de calcul si stocare a Centrului de Cercetare 1n Informatica al
Universitatii de Vest din
Timisoara pentru oferirea de servicii de tip Cloud si servicii de calcul de inalta performanta -MOISE
1.Cercetător – dezvoltator aplicații12.01.2022-14.01.2022, ora 16.00Anunt selectie membru echipa POC 124562
MOISE
101035810Proiect finanțat de Comisia EuropeanăResearch For UNITA – Re-UNITA1.Responsabil proces/Responsabil pachet de lucru 4.”Creation of a network of shared research
infrastructure” – 1 post
12.01.2022-13.01.2022, ora 14.00Anunt selectie_RE-UNITA
IPA RORS 406Programul Interreg IPA Romania-SerbiaServicii de e-suport pentru consilierea profesională și profesională a tinerilor care intră pe piața
muncii
1.Referent imagine – 1 post11.01.2022-12.01.2022Anunț selectie -referent-imagine-IPA RORS
406
ID 140783Programul Operațional Capital Uman – POCUStart în carieră petru master didactic1.Expert formator ă expert ațional cu experiență specifică postului mai mare de 10 ani – 3
posturi
2. Expert formator ă expert ațional cu experiență specifică între 5 – 10 ani – 8 posturi3.Administrare
personal
RU P8 – 1 post4.Salarizare RU P8 – 1 post
12.01.2022-17.01.2022, ora 10.00Anunt selecție RU 140783
FSS UNITA 2020Ministerul Educației – Fondul pentru finanțarea situațiilor specialeUNITA – Universitas Montium1.Responsabil implementare Task 2.1. ,,Supporting the personalisation and recognition of study Paths”,
Task 2.2.
,,Sharing best practises in digital learning and student-centred pedagogies” din cadrul WP 2 ,,UNIT A
Teaching and
Learning-flexible and student-centred” și Task 5.2. ,,Designing a common cartography for a limited
sample of programmes”
din cadrul “WP 5 -UNIT A Inter-University campus”
2.Responsabil resurse umane
10.01.2022-13.01.2022, ora 12.00
Interviu: 17.01.2022
Anunt completare echipa proiect UNITA –
FSS
ERASMUS + 2021Proiect finanțat din fonduri Erasmus+ pentru Acțiunea Cheie 1 – mobilitatea persoanelor în scopul
învățării, proiecte de
mobilitate pentru studenții și personalul din ânvățământul superior
Proiect Mobilități ERASMIS+ 20211.Web designer10.01.2022-13.01.2022, ora 12.00Anunt completare echipa proiect Erasmus 2021
ID 120725Programul Operațional Competitivitate – POCStatistici computaționale avansate pentru planificarea si urmărirea mediilor de producție – SCAMP-ML

1.Responsabil financiar

2.Responsabil resurse umane

3.Expert achiziții publice

4.Referent administrativ

07.01.2022 – 12.01.2022 (până la ora 16:00)
Interviu: 14.01.2022
Anunt selectie echipa POC SCAMP-ML-Admin
ID 142048Programul Operațional Capital Uman – POCUViitorul tău în atreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes

1.Responsabil protecția datelor

2.Expert informare si selectare GT – 2 poziții

3.Expert informare si selectare GT – 2 poziții

4.Expert Coordonator implementare activitati

5.Expert coordonator Retea Antreprenoriala

6.Responsabil creare si dezvoltare platforma online descoperire antreprenoriala

7.Formator competente antreprenoriale – 7 poziții

8.Membru juriu – 3 poziții

9.Membru juriu comisie contestatie – 3 poziții

10.Expert întreprinderi simulate – 2 poziții

11.Expert stagii de practica

12.Mentor dezvoltare si monitorizare afaceri – 2 poziții

13.Expert dezvoltare si monitorizare afaceri – 3 poziții

14.Coordonator schema de minimis

15.Expert decontare – 2 poziții

16.Expert coordonator studii angajabilitate si antreprenoriat

17.Expert realizare studiu preliminar – 4 poziții

18.Expert regional realizare studiu preliminar

19.Expert realizare studiu de impact – 4 poziții

20.Expert regional realizare studiu impact

05.01.2022-10.01.2022, ora 16.00
Interviu: 11.01.2022
Anunț selecție echipă proiect_ID 142048
AG382/SGU/SS/IIIProiect finanțat de MEC prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)„Sprijin integrat acordat studenților LIT pentru prevenirea abandonului”1.Referent Departamentul pentru Managementul Calității – 1 post05.01.2022-10.01.2022, ora 14.00
Interviu: 11.01.2022
Anunț completare echipă ROSE-LIT_AG 382