Anunțuri selecție parteneri proiecte

 • ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE PARTENER IN CADRUL PROIECTULUI “Manifestații ale cooperării bilaterale și ințelegerii reciproce prin introducerea unor influențe nordice într-un cadru multicultural autohton”.PDF (Click aici)

 • Anunț de selecție parteneri în cadrul proiectului „Manifestații ale cooperării bilaterale și înțelgerii reciproce prin introducerea unor influețe nordice într-un cadru multicultural autohton”.PDF (Click aici)

 • Anunț de selecție parteneri în cadrul proiectului „Manifestații ale cooperării bilaterale și înțelgerii reciproce prin introducerea unor influețe nordice într-un cadru multicultural autohton”.DOC (Click aici)

 • ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI” Constituirea de instrumente educaționale care să asigure implementarea standardelor CEDO și ale altor organisme ale Consiliului Europei din domeniul protecției copilului”.PDF (Click aici)

 • ANUNT DE SELECTIE PARTENERI ÎN CADRUL PROIECTULUI „Constituirea de instrumente educaționale care să asigure implementarea standardelor CEDO și ale altor organisme ale Consiliului Europei din domeniul protecției copilului”.PDF (Click aici)
  ANUNT DE SELECTIE PARTENERI ÎN CADRUL PROIECTULUI „Constituirea de instrumente educaționale care să asigure implementarea standardelor CEDO și ale altor organisme ale Consiliului Europei din domeniul protecției copilului”.DOC (Click aici)

 • Anunț afișare rezultate selecție echipă de proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile – QAFIN .PDF (Click aici)

 • Anunt afisare rezultate selectie echipa de proiect finantat din fonduri europene nerambursabile in urma verificarii indeplinirii conditiilor generale de participare .PDF (Click aici)

 • Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție partener în cadrul proiectului “Dezvoltarea mediului antreprenorial în mediul rural”.PDF (Click aici)

 • Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție partener în cadrul proiectului “Antreprenoriat social în mediul rural din Regiunea Vest”.PDF (Click aici)

 • Anunț de selecție partener în cadrul proiectului “Dezvoltarea mediului antreprenorial în mediul rural ”, in cadrul Apelului de proiecte Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – AP 4/PI 9.v/OS 4.16

  Universitatea de Vest din Timișoara anunță intenția selectării unui partener în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Capital Uman.
  Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
  Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.
  Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă.
  Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
  Apel de proiecte: POCU/879/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
  Selecţia partenerului se realizează cu respectarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese şi a următoarelor principii: transparenţa, nediscriminarea, tratamentul egal, eficienţa utilizării fondurilor.
  Mai multe detalii:
     Anunț de selecție partener în cadrul proiectului “Dezvoltarea mediului antreprenorial în mediul rural ”, in cadrul Apelului de proiecte Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – AP 4/PI 9.v/OS 4.16.PDF (Click aici)
     Anunț de selecție partener în cadrul proiectului “Dezvoltarea mediului antreprenorial în mediul rural ”, in cadrul Apelului de proiecte Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – AP 4/PI 9.v/OS 4.16.DOC (Click aici)

 • Anunț de selecție partener în cadrul proiectului “Antreprenoriat social în mediul rural din Regiunea Vest”, in cadrul Apelului de proiecte Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – AP 4/PI 9.v/OS 4.16
  Universitatea de Vest din Timișoara anunță intenția selectării unui partener în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Capital Uman.
  Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
  Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.
  Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă.
  Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
  Apel de proiecte: POCU/879/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
  Selecţia partenerului se realizează cu respectarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese şi a următoarelor principii: transparenţa, nediscriminarea, tratamentul egal, eficienţa utilizării fondurilor.
  Mai multe detalii:
     Anunț de selecție partener în cadrul proiectului “Antreprenoriat social în mediul rural din Regiunea Vest”.PDF (Click aici)
     Anunț de selecție partener în cadrul proiectului “Antreprenoriat social în mediul rural din Regiunea Vest”.DOC (Click aici)

 • Anunt rezultat selectie parteneri dupa finalizarea contestatiilor pentru proiectul Incubator pentru Antreprenori de Succes (Click aici)

 • Anunt rezultat selectie partener proiect Agile Innostudent (Click aici)

 • Anunt rezultat selectie parteneri Proiect Incubator pentru Antreprenori de Succes (Click aici)

 • Anunt rezultat selectie partener proiect – Fii un Antreprenor de Succes in Vest (Click aici)

 • Anunț selecție partener proiect “ AGILE INNOSTUDENT – PROGRAM INTEGRAT DE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ PENTRU STUDENȚI, MASTERANZI ȘI DOCTORANZI DIN REGIUNEA VEST”, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv, Apel POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
  1. Anunt selectie partener Agile InnoStudent_28.08.2020.doc (Click aici)
  2. Anunt selectie partener Agile InnoStudent_28.08.2020.pdf (Click aici)

 • Anunț selecție partener proiect “ INCUBATOR PENTRU ANTREPRENORI DE SUCCES”, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv, Apel POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
  1. Anunț selecție partener proiect “ INCUBATOR PENTRU ANTREPRENORI DE SUCCES”.doc (Click aici)
  2. Anunț selecție partener proiect “ INCUBATOR PENTRU ANTREPRENORI DE SUCCES”.pdf (Click aici)

 • Anunț selecție partener proiect “Atelierul de Antreprenori 2.0”, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv, Apel POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
  1. Anunt selectie partener proiect “Atelierul de Antreprenori 2.0”.doc (Click aici)
  2. Anunt selectie Partener proiect “Atelierul de Antreprenori 2.0”.pdf (Click aici)
  3. Anunt rezultat procedura selctie partener ATELIERUL DE ANTREPRENORI 2.0 (Click aici)

 • Anunț selecție partener proiect “FII UN ANTREPRENOR DE SUCCES ÎN VEST”, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv, Apel POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
  1. Anunt selectie Partener proiect “Fii un antreprenor de succes în Vest!”.doc (Click aici)
  2. Anunt selectie partener proiect_Fii un antreprenor de succes în Vest! .pdf (Click aici)

 • Anunt selectie parteneri proiect POCU Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Apel BURSA STUDENT ANTREPRENOR (Click aici)

 • Anexe in format word aferente anuntului pentru selectia parteneri POCU Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe Apel – BURSA STUDENT ANTREPRENOR (Click aici)

 • Anunt parteneri POCU Axa 6 Sprijin pentru doctoranzi si postdoctoranzi (Click aici)

 • Anunt final rezultate selectie partrneri POCU – oferte de studii (Click aici)

 • Anunt rezultate selectie parteneri POCU – oferte de studii (Click aici)

 • Erata Prelungire termen depunere documentatie selectie parteneri Anunt Selectie parteneri POCU nr.4030/23.02.2018. (Click aici)

 • Erata Anunt Selectie parteneri POCU nr.4030/23.02.2018 (Click aici)

 • Anunt selectie parteneri POCU (Click aici)

 • POCU Axa 6: ANUNT SELECTIE PARTENERI
  1. Anunt
  2. Anexe selectie partener
  3. Grila de evaluare