Programe gestionate de Comisia Europeană

   Programele comunitare sunt programe finanțate și gestionate direct de către Comisia Europeană și au ca scop punerea în aplicare a politicilor UE.

  • Programele sunt transnaționale, ceea ce înseamnă că este necesară participarea partenerilor din mai multe state membre pentru depunerea și implementarea unui proiect.

  • Propunerile de proiecte sunt supuse spre aprobare direct Comisiei Europene, fără intervenția instituțiilor statului membru.

  • Propunerile de proiecte depuse concurează cu cele din toate statele membre, iar proiectele ce vor fi finanțate sunt selectate după o evaluare comparativă.
La nivelul UVT sunt accesate proiecte finanțate prin intermediul următoarelor programe gestionate de Comisia Europeană: