Echipa DAIP

Ec. Dr. Sorina Crina PĂUȚU

Director

Ec. Dr. Alexandra PETCU

Șef Serviciu Accesare proiecte

Ec. Drd. Dorina Elena BUICĂ

Șef Serviciu Implementare proiecte

Consultanți specialitate:

Ec. Drd. Andrei Alexandru TĂRĂBÎC

Ing. Simona Adela CIUFERESCU

Drd. Alina BÂZNĂ

Rareș Iulian ORJAN