Departamentul de Accesare și Implementare Proiecte

Misiunea DAIP este de a sprijini dezvoltarea instituțională a Universității de Vest din Timișoara prin intermediul identificării, accesării și implementării instrumentelor de finanțare nerambursabilă care să permită finanțarea obiectivelor strategice ale universității asumate în planul managerial și în strategia de dezvoltare instituțională.